Historie společnosti

Společnost Podnikatelské účetnictví spol. s r. o. byla založena jako právnická osoba Ing. Evou Švecovou a Ing. Radkem Švecem 1. 1. 1995. Oba společníci podnikají v oblasti ekonomických služeb společně od roku 1991.

V roce 1992 Ing. Eva a Radek Švecovi zahájili svoji podnikatelskou činnost zaváděním ekonomických systémů ve firmách, které vznikaly privatizací státních podniků, podniků nově založených, nebo transformovaných. Prováděli jejich harmonizaci a zpracovávali jejich účetnictví. Zároveň školili a rozšiřovali kvalifikaci zaměstnancům těchto firem. Oba se podíleli ve spolupráci s místními finančními úřady na zavádění nové daňové soustavy.

V roce 1995 transformovali svoji firmu do společnosti s ručením omezeným. V tomto roce pak zahájili pořádání vlastních školení a kurzů s účetní a daňovou problematikou. V témže roce byla společnosti udělena akreditace k pořádání rekvalifikačních účetních kurzů.