Účetní služby

Vedení účetnictví

Zpracování účetních dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, opatření MF, kterým se stanoví postupy účtování a ostatních souvisejících předpisů. Zpracování mzdové a personální agendy dle zákona č. 1/92 Sb. o mzdě a ostatních souvisejících předpisů. Poskytování odborné finančně ekonomické a daňové pomoci ve věcech daní, zdravotního a sociálního pojištění (zák. 592/92 Sb. a 589/92 Sb.,dále jen pojistné) Vypracování dokumentů zejména potřebných k přiznáním k daním a pojistného. Výpočty daňových povinností, odvodů daní a pojistného, kalendář odvodů daní a pojistného. Ve spolupráci s klientem jednání se správci daně a třetími stranami ve věcech daní a pojistného.

Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu včetně příloh.

Poradenství při vedení účetnictví.

Kontrola zpracování účetních dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, opatření MF, kterým se stanoví účetní osnova a postupy účtování pro podnikatele a ostatních souvisejících předpisů. Kontrola zpracování mezd. Kontrola vypracování účetních směrnic, konzultace při jejich zpracování.